Pravila privatnosti
Pravila privatnosti

Opće odredbe

Pravila o privatnosti se odnose isključivo na posjetitelje portala www.mondopress.com

Osobni podaci korisnika

Svi podaci dostavljeni od strane korisnika smatraju se osobnim podacima.
MondoPress se obvezuje postupati s osobnim podacima korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Svi podaci koji su dragovoljno dostavljeni od strane korisnika neće se objavljivati, davati niti prodavati trećim osobama.

Adresa elektronske pošte

Adresa elektronske pošte je osobni podatak svakog korisnika.
MondoPress se obvezuje da neće, bez dopuštenja korisnika, na njegovu e-mail adresu slati reklamne, promotivne ili bilo kakve druge materijale.

Korištenje cookies-a

MondoPress se obvezuje da neće koristi cookies-e za praćenje ponašanja korisnika te da neće koristi nikakve druge tehnike za prikupljanje osobnih podataka.
 
©2010 MondoPress