Osnove pretraživanja
Osnove pretraživanja

Upute za pretraživanje

Za kreiranje upita potrebno je u polje za pretraživanje upisati ključne riječi i pritisnuti tipku 'Enter' ili kliknuti na gumb 'Pronađi vijest'. MondoPress će prikazati samo one vijesti koje sadrže sve ključne riječi.

Odabir ključnih riječi

MondoPress kao ključnu riječ tretira niz slova i brojki koji počinju sa slovom, a čija je minimalna duljina tri (3) znaka. Ostali znakovni nizovi nisu tretirani kao ključne riječi i zanemareni su prilikom pretraživanja.
Za rezultat pretraživanja bitan je dobar odabir ključnih riječi. Prilikom kreiranja upita izbjegavajte općenite riječi. Ako ne možete pronaći neku vijest, smanjite broj ključnih riječi ili koristite sinonime.

Velika i mala slova

MondoPress ne razlikuje velika i mala slova. Upit 'Slavonski Brod', 'slavonski brod' ili 'sLaVoNsKi bRoD', u svim slučajevima daju isti rezultat. Isprobajte ovaj primjer:

 

Upotreba znaka asterisk (zvjedica)

Mnoge riječi imaju isto značenje ali nisu iste zbog deklinacije (npr. 'predsjednik', 'predsjednika', 'predsjedniku', itd.), konjugacije ili nekog drugog razloga. MondoPress navedene riječi tretira kao različite.
Znak asterisk ( * ) zamjenjuje jedan ili više znakova, a stavlja se na kraj riječi. Ukoliko se asterisk nalazi na početku riječi, MondoPress ga tretira kao razmak. Isprobajte ovaj primjer:

 

Sortiranje rezultata pretraživanja

MondoPress pronađene vijesti prvo sortira po važnosti, a korisnik ih naknadno može sortirati kronološki. Za sortiranje po važnosti, MondoPress koristi algoritam koji vijesti rangira na temelju raznih ulaznih parametara.

Vezane vijesti

U dobivenom rezultatu pretraživanja, vijesti su grupirane po temama. Korisnik klikom na link 'vezane vijesti' može dobiti pregled svih vijesti koje se odnose na istu temu. Vezane vijesti prvo su sortirane prema važnosti, a korisnik ih naknadno može sortirati kronološki.

Napredno pretraživanje

Na ovoj stranici opisane su osnove pretraživanja. Ukoliko želite poboljšati svoje pretraživanje upotrebom naprednih opcija, pogledajte stranicu na kojoj se nalaze upute za napredno pretraživanje.
 
©2010 MondoPress